Nasze Opolskie

Nasze Opolskie


23 czerwiec 2008
Nasz region jest na tyle atrakcyjny i bogaty w wysokiej jako?ci produkty i us?ugi, ?e warto o tym opowiada? na wszystkie strony. Czasopismo "Nasze Opolskie" jest doskona?ym narz?dziem s?u??cym do promocji Pa?stwa firm.